Blästerhall – Cabilux

Vi tillhandahåller moderna Blästerhallar och Blästerrum utefter kundens behov och önskemål. Som standard levereras hallarna med blästermedelsåtervinning över hela golvytan, LED belysning samt väl tilltaget filterutsug. Sammantaget ger detta hallar med fantastiskt god sikt och arbetsmiljö.

Få kostnadsfri offert
Kategori: