Robot

Används för att blästra stora mängder gods i syftet att avgrada, kulbomba (shot peening) samt rensa gjutgods från sand.

Om man jämför med konventionell blästring kännetecknas Robotbläster av mycket korta cykeltider och en hög repeternoggrannhet, varje detalj blir exakt lika dant blästrad och hänsyn kan tas till områden som behöver mer eller mindre blästring.

Utrustningen är utmärkt att ha i en produktionscell.

Få kostnadsfri offert