Roterande Bord

Detaljerna ställs in i maskinen på ett bord som när blästringen startar sakta vrids runt samtidigt som blästring sker över hela bordsytan. Detaljerna blir ordentligt exponerande för blästermedlet förutom den yta som står mot bordet.

Som standard är RT1000 utrustad med manuella dörrar men den kan även förses med automatisk dörr vilket möjliggör lastning/lossning med robot.

Få kostnadsfri offert
Kategori: