Indexerande Bord

Förutom slungblästring kan vi även erbjuda utrustning för tryckluftsblästring.

Tryckmatade blästerskåp i manuella eller automatiserade utföranden.

Blästerskåpen finns i många olika utföranden och storlekar. Vi tillhandahåller vad ni behöver.

Blästerskåp används för att avlägsna:

– Rost
– Oxider
– Avgradning
– Färgborttagning