Hängbana/Roterande krok/genomlopp

Hängbanemaskin (Roterande krok)

Slungbläster typ Hängbanemaskin är att rekommendera för blästring av större detaljer som inte kan köras i en trumlingsbläster på grund av risken för slagmärken eller för att detaljerna är för stora och tunga.

Godset hängs upp på en krok som i sin tur sitter på en åkvagn vilket löper på en överhängd Y-formad conveyerbana. Gods hängs upp på kroken och hela ekipaget kan enkelt köra in i blästerkabinen. När godset hänger inuti bläster roterar kroken godset vilket ger en perfekt blästring i alla vinklar och vrår.
Om man vill kan kroken förses med en kättingtelfer som möjligör enkel lastning och lossning.

Oftast är maskinen utrustad med 2 st lastkrokar vilket innebär att man kan lossa/lasta den ena när den andra är inne för blästring.

Vid stor produktion kan conveyerbanan utformas som en ändlös loop. Banan löper då in på ena sidan och ut på den andra och den försedd med ett större antal upphängningskrokar se bifogad animation/demo.

Begär offert