Nätband

En nätbandsbläster är en typ av genomloppsbläster och är perfekt för detaljer som behöver blästras från alla håll och vinklar.
Plana detaljer likväl som komplexa kan köras i stora volymer.