Roterande Bord

Detaljerna ställs in i maskinen på ett bord som när blästringen startar sakta vrids runt samtidigt som blästring sker över hela bordsytan. Detaljerna blir ordentligt exponerande för blästermedlet förutom den yta som står mot bordet.

Som standard är RDT utrustad med manuella dörrar men kan även förses med automatisk dörr vilket möjligör lastning/lossning med robot.