Trumling Batch

Maskintypen RMBD är en genomloppsbläster som trumlar godset samtidigt som det blästras i ett genomloppsförfarande eller tunnelbläster som det även kallas.

Godset matas kontinuerligt in i ena endan på maskinen och ut i den andra

Maskinen blästrar mycket snabbt och effektivt men är ändå snäll mot detaljerna tack vare den milda hanteringen. Maskintypen används i stor utsträckning av pressgjuterier för blästring av aluminium och magnesiumdetaljer samt varmsmidda komponenter i alla olika material.

Maskinen kan med fördel stå i en produktionslinje och arbetar i det närmaste obemannat.